ഡിസൈൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ലൈബ്രറി മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

pinarayi-12pinarayi-11pinarayi-9pinarayi-8pinarayi-7pinarayi-5pinarayi-4pinarayi-2pinarayi-2pinarayi-1

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )