സി ജി ശാന്തകുമാർ പുരസ്കാരം തായംപൊയിൽ സഫ്ദർ ഹാശ്മി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്

മികച്ച ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സ്‌റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സി ജി ശാന്തകുമാർ പുരസ്കാരം തായംപൊയിൽ സഫ്ദർ ഹാശ്മി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്. 25000 രൂപയുടെ പുസ്തകവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം. ഗ്രീൻ ബുക്സാണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )